Ochrana osobních údajů a informace o firmě

Ochrana osobních údajů

Vepsáním vašich osobních údajů do formuláře na našich webových stránkách udělujete dobrovolně souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů naší firmě za účelem marketingu, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zejména pro vyřízení objednávky, pro zasílání nabídek a informací na dobu neurčitou. Současně tímto vyjadřujete souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, pověřených naší společností. Poskytování osobních údajů je dobrovolné a správce je povinen při zacházení s nimi postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 z.č. 101/2000 Sb. Svůj souhlas máte právo kdykoliv písemně odvolat. Naše firma se zavazuje, že neposkytne žádné informace, které jsou vyplňovány na námi provozovaných portálech třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona.

Informace o provozovateli:

Business Support s.r.o. Veveří 102, Brno, 616 00, Česká Republika, IČO: 282 90 658, DIČ: CZ282 90 658,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58986

Zavřít okno