My vás řídit naučíme – rychle a kvalitně

Máte již své vlastní zkušenosti s řízením motorových vozidel? Pokud zní vaše odpověď ano, není to správné. Řídit motorová vozidla mohou výhradně majitelů řidičských průkazů a ty mohou získat zase pouze absolventi našich autoškol. Chcete-li řídit motorová vozidla skupiny „A“ nebo skupiny „B“, přihlaste se k nám. Autoškola Brno vás naučí řídit.

Řidičský průkaz rychle a levně

Po ukončení teoretické i praktické části kurzu jsou žáci autoškoly povinni podrobit se závěrečným zkouškám. Ty trvají celý 1 den a skládají se opět z teoretické části (formou testu – probíhá elektronicky), dále z předpisů o provoze na pozemních komunikacích, zdravotní výchovy a praktických jízd v ulicích Brna. Autoškola Praha vás k závěrečným zkouškám řádně připraví.

Závěrečné zkoušky

Po absolvování obou částí výuky proběhnou závěrečné zkoušky. Autoškola Brno je tu pro vás.