V každém životě ženy přichází složité období, ve kterém se musí smířit s tím, že již není taková jako dřív a že se její hormonální hladiny změnily. Takto můžeme mluvit o období, kdy žena vstupuje do reprodukčního života, nebo naopak o období končícím tuto část života, které se nazývá Klimakterium .

Hormonální hladiny

Hormonální hladiny se v našem těle během celého života velmi mění. Zvláště pak u žen jsou projevy výraznější a viditelnější. Největší produkce ženských hormonů nastává ve chvíli, kdy žena vstupuje do reprodukčního období. K největšímu úbytku pak dochází během klimakteria , kdy tělo ztrácí schopnost rozmnožovat se. Nepříjemným důsledkům tohoto období se mohou ženy vyhnout užíváním různých doplňkových léků, které zmírňují projevy.