Mobilní domy jsou podle výrobců dostatečně pevné konstrukce pro vlastní převoz tažením. Ovšem myslíte, že si že je můžete sami vyvést jen tak do silničního provozu? Dobře se informujte, protože nepodléhají registraci vozidel a nevlastní vlastní SPZ. Všimli jste si toho vůbec? Z tohoto titulu nejsou způsobilé pro jízdu po veřejných komunikacích! Chcete riskovat pokutu?
 

Řešení situace

Mobilní domy se na delší vzdálenost přepravují tahači s podvalníkem. Porušení předpisů o tomto jasně daném způsobu pohybu po pozemních komunikacích je velice sledováno a trestáno.  Mluvíme tu ale o celoročním typu ubytování, ne o karavanech, pro které platí zase jiná pravidla a nařízení! Protože karavany jsou opatřeny silniční poznávací značkou.
 

Vždycky jsou tu nějaká rizika
5 (100%)3